Sunday, 18 November 2012

Our Saturday in Welsh and English! :)

 Bore Dydd Sadwern Es i i Hay on Why gyda Mama, Dad, Moriah, Dominic, Hugo, chwaer o'r enw Lottie , a ffrind o'r enw Mila. Gwelias i mynyddoedd. Bwytais wyau wedi'u ffrio a bacwn, a yfais i dwr. Prynais llyfrau a darllen. Roedd hi'n oer. Ces i amser da.


Dyma fy Mila ffrind:   Hi! Emilia yn siarad am yr hyn y gwnaethon ni ddoe, ond dyma beth a wnaethom heddiw. Rydym yn dringo i fyny mynydd a elwir Mynydd y Bwrdd. Mae bron lladd fi ar y ffordd i fyny! Pan fyddwn yn mynd i fyny, rydym yn rhedeg o gwmpas wich yn iawn hwyl ac yn bwyta pasteiod porc a Kit-kats. Y daith i lawr yn llawer haws! Pan ddaethom yn ôl, buom yn edrych ar pen y cyw iâr i weld bod Shampoo, cyw iâr, wedi patrwm yr wy! Yna rydym yn eu pobi 'cookies' a chwarae ar y cyfrifiadur. Roedd yn hwyl! Hwyl! Mila
 
In English:  Hi! Emilia is talking about what we did yesterday, but here's what we did today. We climb up a mountain called Table Mountain. It almost killed me on the way up! When we go up, we're running around whimper is very fun and eat pork pies and Kit-kats. The trip down was much easier! When we came back, we looked at the pen to see that Shampoo chicken, chicken, the egg has a pattern! Then we baked cookies and playing on the computer. It was fun! Fun! Mila
 
 

Or:   On Saturday morning I went to Hay on Why with Mama, Daddy, Moriah, Dominic, Hugo,  my little sister called Lottie, and my friend called Mila. We saw  mountains. I ate fried eggs and bacon, and I drank water at lunch. I bought books and read them. It was cold. I had a good time.

 Thanks

Emilia and Mila

1 comment:

  1. Sounds like a good time in any language. And the photos were amazing. Miss you all!

    ReplyDelete